תודה לרוזלין דרעי, נספחת לענייני ספרים במכון הצרפתי