הסמינר הפסיכו-פוליטי-מתמטי

דיונים

הסמינר הפסיכו-פוליטי-מתמטי
שיעורים מאת ד״ר יצחק בנימיני – קונטרות מאת אפרת א. קפלן
15/1/24,18/12/23, 26/2/24, 18/3/24, 15/4/24, 27/5/24, 24/6/24, 8/7/24.  , בין השעות 16:30 עד 19:30
המכון הצרפתי בתל אביב – רוטשילד 7 תל אביב


המכון הצרפתי בישראל והסמינר הפסיכו-פוליטי-מתמטי שמחים להודיע על מפגשים בהנחיית ד״ר יצחק בנימיני ואפרת א. קפלן. 
הסמינר מציע תגובה תיאורטית למבוכה ולמועקה שאנו חשים ביחס למשבר הפוליטי העכשווי בישראל והצעה לחשוב מחדש את יחסי האחד והקבוצה כפי שנחווים בעת הזו. הסמינר יעסוק בטקסט שנכתב על ידי ד״ר יצחק בנימיני בעת האחרונה, ״רק (לא) אחד: על האחד הקבוצתי והקבוצה האחדית״, תוך חצייה של שדות ידע שונים, מהפסיכולוגיה והפילוסופיה ועד למדע ולמתמטיקה, חצייה שיש בה השהייה של הנחות המוצא המוכרות.

הטקסט שבבסיס הסמינר מהווה כר פורה לשיח רב תחומי: פוליטי, חברתי, תרבותי ופסיכואנליטי ומהדהד לעתים במישרין ולעיתים במרומז את ההגויות של ההוגים הקונטיננטליים, ובמיוחד הצרפתים ז'אק לאקאן, ז'וליה קריסטבה, ז'אק דרידה ועמנואל לוינס.

הפאזה הראשונה: רק (לא) אחד
חלקו הראשון של הסמינר יוקדש לפאזה הראשונה של הסמינר, לשיעורים הכתובים של ד״ר יצחק בנימיני תחת הנושא ״רק (לא) אחד״, כפי שהועברו בשנתיים האחרונות בפרויקט המשותף עם הפסיכולוג הקבוצתי יהושע לביא.

כנס בברלין: וינייטות לפאזה הראשונה
המפגשים יהוו הכנה לכנס התגובות של חברי הסמינר שיתקיים בברלין בשיתוף קבוצה ברלינאית שתעבוד במקביל לקבוצה התל אביבית. הכנס יתקיים ביולי 2024 במכון רוזה לוקסמבורג ברלין ולאחריו החומר של הפאזה הראשונה יכונס לספר שיראה אור בסדרת הספרים של הסמינר.

הפאזה השנייה: ״היחס המיתרי״
הפאזה השנייה של הסמינר תוקדש לשיעורים בנושא ״היחס המיתרי״ ותחל בינואר 2025.

מבנה המפגשים:
חלק ראשון: קריאה של מספר פסקאות מתוך המאמר של ד״ר בנימיני ביחס לאחד המושגים הרלוונטיים. לאחר מכן קריאה בקונטרה פסיכו-משפטית מאת אפרת א. קפלן, עורכת דין ומגשרת העוסקת במחקר אודות החוק והפסיכואנליזה.
חלק שני: דיון מושגי עם המשתתפים. המושגים שידונו ביחס למצב הקונפליקטואלי העכשווי הם בין היתר: האחד והיחיד, הקבוצה והריבוי, הקשר החברתי, הזוג והקבוצה הריקה, המיתר, היחס המיתרי ומיתר היחס.

מוזמנים
הסמינר מהווה הזמנה לאנשי מקצוע ממגוון תחומים ליטול חלק בניתוח המושגי של היסודות הבסיסיים ביותר של מרחבי הנפש, המתמטיקה והפוליטיקה. אנו מזמינים פסיכולוגים, פסיכואנליטיקאים, מטפלים קבוצתיים, עובדים סוציאליים, משפטנים, פילוסופים, מתמטיקאים ועוד להשתתף בעבודה מושגית הנוגעת לפסיכופתולוגיה של היום יום הפוליטיים שלנו.

 

להרשמה

הסמינר הפסיכו-פוליטי-מתמטי
שיעורים מאת ד״ר יצחק בנימיני – קונטרות מאת אפרת א. קפלן
15/1/24,18/12/23, 26/2/24, 18/3/24, 15/4/24, 27/5/24, 24/6/24, 8/7/24.  , בין השעות 16:30 עד 19:30
המכון הצרפתי בתל אביב – רוטשילד 7 תל אביב

הסמינר בעברית
הכניסה חופשית בהרשמה מקוונת מראש