מלגות שאטובריאן 2024

מחקר בצרפת
מלגות שאטובריאן 2024 – מפגשי מידע (בהרשמה מראש)
נדחה למועד אחר
המרכז הצרפתי למחקר בירושלים
נדחה למועד אחר
אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבוע, בניין 26, אולם אורן
הגשת מועמדות החל עד ה-18 בפברואר 2024


מלגות שאטובריאן
מלגות שאטובריאן מיועדות לסטודנטים וחוקרים ישראלים לצורך מחקר בצרפת.
המחקר יבוצע במוסד צרפתי – אוניברסיטה, בית ספר גבוה ציבורי או פרטי, מעבדה או מרכז מחקר.

תנאי זכאות
חובה להיות בעל אזרחות ישראלית. בעלי אזרחות כפולה ישראלית-צרפתית אינם זכאים להגיש מועמדות

– הדיסציפלינות הקבילות הן: מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח והחברה, אומנויות.
– על המועמד להיות מוזמן לאוניברסיטה צרפתית, מעבדה או מרכז מחקר.

גיל :
מגבלת הגיל משתנה לפי רמת הלימודים/המחקר של מועמד ומחושבת לפי תאריך היציאה לצרפת שהינו ה-1 למרץ 2024.
סטודנט/חוקר בתואר שלישי – עד גיל 35
חוקר – עד גיל 40

מקור התעודה :
– עבור דוקטורנטים, על המועמד להיות רשום באוניברסיטה ישראלית.
– עבור חוקרים שהינם כבר בעלי תואר דוקטורט, לא נדרש שום תנאי בקשר למקור התעודה.

הטבות נוספות:
המילגאים שיבחרו יזכו בביטוח בריאות שינוהל ע”י קמפוס פראנס, ויהיו זכאים לאותן ההטבות להן זכאים סטודנטים צרפתים (ארוחות מסובסדות בקפטריות של האוניברסיטאות, וכדומה).

גובה המלגה

1704 אירו לחודש עבור דוקטורנטים וחוקרים ישראלים המועסקים/מסונפים למרכז מחקר בישראל ובעלי תואר דוקטורט של פחות מחמש שנים. מילגאים אלה יהיו לזכאים למילגה לתקופה של 4 עד 6 חודשים.

2055 אירו לחודש עבור חוקרים ישראלים המועסקים/מסונפים עם מרכז מחקר בישראל ובעלי תואר דוקטור של יותר מחמש שנים. מילגאים אלה יהיו לזכאים למילגה לתקופה של 4 עד 6 חודשים.

אורך המלגה
אורך המילגה הינו של מינימום 4 חודשים עד למקסימום 6 חודשים. המילגות אינן ניתנות להארכה ואינן ניתנות לפיצול.
יש לצאת לצרפת לכל המוקדם ב-1 למרץ 2024.
יש לחזור לארץ לא יאוחר מיום 31 לדצמבר 2024.

הגשת מועמדות
קריטריונים לקבלה:
מצוינות של המסלול האקדמי של המועמד.
איכות מדעית של הפרויקט.
איכות מדעית של הצוות המארח.
הפוטנציאל של הפרויקט לשיתוף פעולה מדעי בין צרפת וישראל לטווח ארוך.

יהודה יזרעאלי, וזוכה במלגת שאטובריאן משתף אותנו בחוויתו ובדרך שעבר

להרשמה

מלגות שאטובריאן 2024

נדחה למועד אחר
המרכז הצרפתי למחקר בירושלים
שמשון, 3 ירושלים

נדחה למועד אחר
אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבוע, בניין 26, אולם אורן

הגשת מועמדות החל עד ה-18 בפברואר 2024