מלגות שאטובריאן

יום מידע

​מחקר בצרפת
מלגות שאטובריאן 2021
יום מידע מקוון ובהרשמה מראש

יום שישי 15 בינואר 2021, 10:00


מלגות שאטובריאן
מלגות שאטובריאן מיועדות לסטודנטים וחוקרים ישראלים לצורך לימודים או מחקר בצרפת.
הלימודים או המחקר יבוצעו במוסד צרפתי – אוניברסיטה, בית ספר גבוה ציבורי או פרטי, מעבדה או מרכז מחקר.
החל מהשה, אנו מציעים שני סוגי מלגות:
– מלגות מחקר, הגשת מועמדות החל מה-15 לדצמבר 2020 עד 15 לפברואר 2021
– מלגות לימודים, הגשת מועמדות החל מה-1 לפברואר עד 30 לאפריל 2021

תנאי זכאות
חובה להיות בעל אזרחות ישראלית. חוץ מבעלי אזרחות כפולה ישראלית-צרפתית אשר אינם זכאים להגיש מועמדות

– כל הדיסציפלינות קבילות: מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה, מדעי הרוח והחברה, אומנויות.
– על המועמד להתקבל לאוניברסיטה צרפתית, בתוכנית לתואר שני או שלילשי, או להיות מוזמן לעסוק במחקר ע”י אוניברסיטה, בית ספר גבוה ציבורי או פרטי, מעבדה או מרכז מחקר.

גיל :
מגבלת הגיל משתנה לפי רמת הלימודים/המחקר של מועמד ומחושבת לפי תאריך היציאה לצרפת שהינו ה-1 לספטמבר 2021.
סטודנט לתואר שני – עד גיל 30
סטודנט/חוקר בתואר שלישי – עד גיל 35
חוקר – עד גיל 40

מקור התעודה :
למלגות לימודים
– עבור סטודנטים לתואר שני, על המועמד להיות בעל תואר B.A ישראלי.
– עבור סטודנטים לדוקטורט, על המועמד להיות בעל תואר שני ישראלי.
למענקי מחקר
– עבור דוקטורנטים, על המועמד להיות רשום באוניברסיטה ישראלית.
– עבור חוקרים שהינם כבר בעלי תואר דוקטורט, לא נדרש שום תנאי בקשר למקור התעודה.

הטבות נוספות:
המילגאים שיבחרו יזכו בביטוח בריאות שינוהל ע”י קמפוס פראנס, ויהיו זכאים לאותן ההטבות להן זכאים סטודנטים צרפתים (ארוחות מסובסדות בקפטריות של האוניברסיטאות, וכדומה).

גובה המלגה
700 אירו לחודש לסטודנט לתואר שני – לתקופה מלאה של 12 חודשים

1060 איורו לחודש לסטודנט לתואר שלישי– לתקופה מלאה של 12 חודשים

1704 אירו לחודש עבור דוקטורנטים וחוקרים ישראלים המועסקים/מסונפים למרכז מחקר בישראל ובעלי תואר דוקטורט של פחות מחמש שנים. מילגאים אלה יהיו לזכאים למילגה לתקופה של 4 עד 6 חודשים.

2055 אירו לחודש עבור חוקרים ישראלים המועסקים/מסונפים עם מרכז מחקר בישראל ובעלי תואר דוקטור של יותר מחמש שנים. מילגאים אלה יהיו לזכאים למילגה לתקופה של 4 עד 6 חודשים.

אורך המלגה
מילגות למטרת קבלת תואר אקדמאי (תואר שני או שלישי)
אורך המילגה הינה של שנה אחת לסטודנטים הרשומים באוניברסיטה צרפתית או במוסד להשכלה גבוהה בצרפת. ניתן לבקש להאריך את המילגות, לתקופה שונה לפי התואר הנלמד.
סטודנטים לתואר שני, ניתן להאריך את המילגה לשנה נוספת.
סטודנטים לתואר שלישי, ניתן להאריך את המילגה לשנתיים נוספות.
המילגאי יצטרך לשהות בצרפת שנה מלאה, מה-1 לספטמבר 2021 עד ה-31 לאוגוסט 2022. בקשות להאריך את המילגה יתקבלו לפני 30 ביוני 2022.

מלגות מחקר – שהייה מדעית ברמה גבוהה
אורך המילגה הינה של מינימום 4 חודשים עד למקסימום 6 חודשים. המילגות אינן ניתנות להארכה ואינן ניתנות לפיצול.
יש לצאת לצרפת לכל המוקדם ב-1 למאי 2021 ולכל המאוחר ב-1 לאוקטובר 2021.
יש לחזור לארץ לא יאוחר מיום 31 לינואר 2022.

הגשת מועמדות
קריטריונים לקבלה:
מצוינות של המסלול האקדמי של המועמד.
איכות מדעית של הפרויקט.
איכות מדעית של הצוות המארח.
הפוטנציאל של הפרויקט לשיתוף פעולה מדעי בין צרפת וישראל לטווח ארוך.

החל מהשה, אנו מציעים שני סוגי מלגות:
מלגות מחקר, הגשת מועמדות החל מה-15 לדצמבר 2020 עד 15 לפברואר 2021 – הזוכים יקבלו הודעה בתחילת אפריל 2021
מלגות לימודים, הגשת מועמדות החל מה-1 לפברואר עד 30 לאפריל 2021 – הזוכים יקבלו הודעה בתחילת יוני 2021

 

להרשמה

מחקר בצרפת
מלגות שאטובריאן 2021
יום מידע מקוון ובהרשמה מראש
יום שישי 15 בינואר 2021, 10:00

איש קשר:
לקבלת מידע נוסף על מלגות שאטובריאן, ניתן לשלוח מייל.

להרשמה