תמיכה בפרסום – תכנית אליעזר בן יהודה 2024

אמנות הבמה

תמיכה בפרסום – תכנית אליעזר בן יהודה 2024
השקת התוכנית 2024: 7 בינואר 2024
מועד אחרון למשלוח בקשות: 29 בפברואר 2024


התוכנית מיסודו של המכון הצרפתי לישראל פונה אל הוצאות לאור בישראל העוסקות בתרגום ובפרסום יצירות של סופרים וסופרות פרנקופונים בתחומי הסיפורת, העיון (פילוסופיה, מדעי הרוח והחברה), קומיקס, ספרות ילדים, שירה ותיאטרון.

איכות ורלוונטיות הפרויקטים מהווים קריטריונים מרכזיים במתן התמיכה.
הבחירה נעשית ע"י ועדה המורכבת מאנשי ענף הספר, ישראלים וצרפתים, המתכנסת אחת לשנה.

תנאים לתמיכה:
• על הספר להתפרסם בעברית לפני ה-10 בדצמבר 2024 (על הספר להציג את לוגו המכון הצרפתי בתוספת לכיתוב: "הספר זכה לתמיכת המכון הצרפתי בישראל במסגרת תכנית אליעזר בן יהודה").
• היצירות המתורגמות לא פורסמו קודם למועד הבקשה.
• החוזה על תרגום הספר המקורי מצרפתית כבר נחתם וכך גם החוזה עם המתרגם.
• רק הוצאה לאור יכולה להגיש בקשה לתמיכה; לא הסופר ולא המתרגם.
• פרופיל ההוצאות: תינתן תשומת לב מיוחדת למו"לים העוסקים באופן פעיל בתרגום ספרים מצרפתית לעברית. איכות הפרסומים, הניסיון והמחויבות בקידום הגיוון הספרותי יהוו קריטריונים עיקריים.
• תינתן עדיפות לפרויקטים שאינם נתמכים על ידי ארגונים ישראליים אחרים.

אופן ההגשה:
מלאו את הטופס המצורף ושלחו את המסמכים הבאים:
• עותק של הספר הצרפתי (PDF).
• עותק של החוזים עם ההוצאה הצרפתית.

להרשמה

לוח זמנים:
• השקת התוכנית 2024: 7 בינואר 2024
• מועד אחרון למשלוח בקשות: 29 בפברואר 2024.
• כינוס הוועדה: 18 במרץ 2024
• תשובות למו"לים: סוף מרץ 2024

 

אשת קשר :
סטפני סופיר (האחראית על ענף הספרים במכון הצרפתי בישראל)
s.souffir@ambfr-il.org