כנס בינלאומי_בנוכחותו של הסופר הצרפתי ז’אן רוּאוֹ_תכנית