עותק של Colette Leinman – Shoah- 70×50 – mixed media – on cardboard